Seven Minutes with Fresno State's Josh Hokit

Seven Minutes with Fresno State's Josh Hokit